Mateřská škola sídlí v budově bývalé základní školy, která byla postavena v roce 1894. Pro potřeby mateřské školy byla budova zrekonstruována v roce 1980 a provoz byl zahájen v září 1981. Díky zastupitelům obce Třesovice došlo v posledních letech k vylepšení prostředí školy, bylo vybudováno plynové topení, zaveden vodovodní řád, proběhla rekonstrukce střechy, rekonstrukcí prošla i celá kuchyně dle požadavků nových norem, bylo upraveno nové schodiště. Budova je umístěna uprostřed zahrady, přední část tvoří zeleň v podobě mnoha druhů jehličnanů, zadní část je určena pro hry dětí, najdeme zde pískoviště, houpačku, průlezky se skluzavkou a kopec na zimní radovánky.

Do roku 1990 provozovalo mateřskou školu Zemědělské družstvo Mžany, poté MŠ převzala Obec Třesovice, která je zřizovatelem i v současné době. Od 1.01.2003 přešla MŠ do právní subjektivity dle Zřizovací listiny Obce Třesovice.

Budova je jednopatrová. V přízemí se nachází třída pro starší děti, školní kuchyň s jídelnou, šatna dětí a zaměstnanců a sociální zařízení pro zaměstnance. V prvním patře je třída pro mladší děti, která zároveň slouží jako ložnice, ředitelna, sociální zařízení pro děti, sklad lůžkovin a kotelna.

Budova je vytápěna plynem. V srpnu 2012 zřizovatel zajistil výměnu nových oken v celé budově MŠ a zakoupil nový nábytek, počítač pro děti a koberec.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Třesovic, ale i z okolních obcí, a to z Popovic, Mokrovous, Dohalic, Tůně a Střezetic.

Kapacita školy je 35 dětí. Ty jsou rozmístěny do dvou tříd podle věku, první třídu navštěvuje 13 dětí ve věku 3 – 4 let, druhou třídu 22 dětí ve věku 4 – 7 let.

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin. Děti přicházejí obvykle do 8. hodiny, dle požadavků rodičů i déle.

V mateřské škole jsou dvě třídy.

1.třída – mladší děti 3 – 4 roky – Kuřátka

Třída mladších dětí je umístěna v 1. patře v ložnici, kde se skládají lehátka pro uvolnění prostoru. Třída je vybavena přiměřeným nábytkem, skříňkami na ukládání hraček. V otevřených policích jsou hračky uloženy v košíčcích, jsou volně přístupné dětem. Mají k dispozici lehké dětské sedací soupravy, nové molitanové kostky, námětové koutky. Děti se seznamují s prostory MŠ, učí se od starších dětí a jsou nenásilně zapojovány do různých činností. V této třídě odpoledne spí děti.

Organizace dne:

6.30 – 8.45Volné hry dětí, individuální práce, pohybové aktivity
8.45 – 9.15Dopolední svačina
9.15 – 9.45Krátká řízená činnost dle zájmu, příprava na pobyt venku
9.45 – 11.45Pobyt venku
11.45 – 12.15Příprava na oběd, oběd
12.15 – 14.15Příprava na spánek, spánek, průběžné vstávání, hry
14.15 – 16.00Odpolední svačina, volné hry dětí, individuální práce s dětmi

2.třída – starší děti 4 – 7 let – Zpěváčci

Třída pro starší děti je větší a vybavenější hračkami a pomůckami. Je vybavena novým nábytkem, hlavně hracími koutky. Stolky a židličky jsou dvojí velikosti, přiměřené věku a velikosti dětí. Věkové složení dětí je smíšené, hlavně sem docházejí předškoláci. Děti mají dostatek volně přístupných hraček uložených v policích v koších, hlavně konstruktivní stavebnice, logické hry, učí se pracovat samostatně. Děti mají k dispozici počítač vybavený výukovými hrami pro předškolní věk, pracují pouze se souhlasem a pod dohledem učitelky. Děti jsou vedeny ke vzájemné pomoci a při pobytu venku pomáhají i nejmenším dětem. Na vycházky chodíme z bezpečnostních důvodu společně.

Organizace dne:

6.20 – 8.45Volné hry dětí, skupinová i individuální práce, pohybové aktivity
8.45 – 9.15Dopolední svačina
9.15 – 10.00Didakticky řízené činnosti, zájmové aktivity
10.00 – 12.00Příprava a pobyt venku
12.00 – 12.30Příprava na oběd, oběd
12.30 – 14.00Odpočinek, pohádky, klidné hry, Veselé pískání na flétnu, Angličtina pro MŠ
14.00 – 16.00Odpolední svačina, volné hry, individuální práce s dětmi, rozchod dětí